Inovace

„Dnešní studenti se učí jinak a jsou méně vnímaví k pedagogice založené v podstatě na pasivním učení. Žijí ve světě, kde se znalosti sdílejí online a jejich učení není omezeno jen na to, co se děje ve třídě.“

Progresivní vývoj technologií v rámci globalizovaného světa vytvořil nový profil studenta se schopností přizpůsobit se, komunikovat, inovovat, stejně jako kreativní a kolaborativní myšlení, což je soubor dovedností, které jsou pro svět práce stále důležitější. , proto tito studenti vyžadují personalizované, propojené a flexibilní učení.

„S cílem vyškolit naše studenty, aby se začlenili do měnícího se prostředí, máme v Alboradě inovativní vzdělávací projekt, který aktualizuje vzdělávání bez ztráty základních principů.