Brightkids (0-3 roky)
Kojenec
Primární
Sekundární

Hlavní

Metodologie

Ve ZŠ Parentes nejsou studenti hodnoceni jen za získání vědomostí, ale zohledňují se dovednosti a schopnosti, hodnoty a postoje. Proto je vysoce ceněna každodenní práce a vytrvalost.

Čtvrtletní setkání s rodiči

Ve ZŠ Parentes nejsou studenti hodnoceni pouze za získání vědomostí, ale zohledňují se schopnosti a dovednosti, hodnoty a postoje. Z tohoto důvodu je každodenní práce a vytrvalost vysoce ceněna. Marcos, primární učitel. A pokračuje: „Ty vlastnosti, které dělají rozdíl, často zůstávají ve třídě bez povšimnutí; proto je osobní doučování tak důležité“.

roste svým vlastním tempem

Příchod do prvního ročníku primárních škol je důležitý. Ve ZŠ Parentes je každý vítán tak, jak je a kde je. Emiliano Salvador, akademický koordinátor, poznamenává, že „rytmy zrání jsou různé: někteří studenti přicházejí téměř šest let, ostatní budou až v prosinci, takže jsme velmi pozorní k potřebám každého z nich.“

Seznamte se s každým a nechte ho zazářit

Integrální přístup

Integrální přístup

„Jak se cítíte, jak se máte? Ve „jménu školy“ tyto otázky vždy doprovázejí otázky týkající se studijních výsledků studenta. Proto hovoříme o integrálním vzdělávání člověka.“

Autonomie

Autonomie

Základní škola je rozhodujícím obdobím pro budování sebevědomí: „Malá pomoc, kterou jim můžete nabídnout k utváření jejich osobnosti, se okamžitě odráží v akademickém prostředí… Mým posláním je, aby studenti, které navštěvuji, byli autonomně schopní být šťastní,“ říká Cristina.

Pozitivní posílení

Pozitivní posílení

Vzdělávání je dnes synonymem pro inovace. Vzdělávají se v hodině, a také sportem, o přestávkách… ve způsobu jednání se spolužáky, v péči o školu a životní prostředí. „Vždy pracujeme na pozitivním posilování a považujeme za samozřejmé, že každý student už dělá vše, co může,“ říká Ana María Serrano, lektorka prvního ročníku Primárek.

Autonomní a podpůrné

Kooperativní učení

Kooperativní učení je pro nás velmi důležité: od chvíle, kdy dosáhnou základní školy, začnou studenti pracovat v týmech a každý má svou roli a odpovědnost. Učí se tak, že spolupráce s druhými je obohacuje a pomáhá jim lépe čelit životu.

technologie s rozumem

Od 3. ročníku Primárek jsou knihy digitální, s velkou výhodou, že již nemusí nést takovou váhu. Žáci 1. a 2. ročníku Primáčků, kteří si to přejí, mohou začít pracovat ve třídě s iPadem, aby se naučili málo po troškách je používat. Zároveň pokračují v práci s notebooky, aby neztratili výhody psaní. Technologie v Alboradě si klade za cíl podporovat autonomní osobnost – připravenou na budoucnost – a podporující. Pokud jde o matematiku , například zahrnujeme strategie a dovednosti s aplikacemi v reálném životě a aktivně využíváme digitální zdroje k interakci se studenty.

Angličtina, každodenní realita

přirozené učení
„Pokud někdo přijde na Primárky, aniž by uměl anglicky, dostane specifickou podporu. To se občas stane a po krátké době zjistíte, že tentýž student začne mluvit nebo zpívat anglicky, aniž by si to uvědomoval!“

30 % v angličtině

30 % v angličtině

V ZŠ Parentes je více než 30 % tříd primární třídy vyučováno v angličtině. Od 6 let je komunikativní aspekt posílen, s rodilými učiteli a učiteli s dvojitým diplomem, kteří jsou odborníky na výuku anglického jazyka.

nativní pomocné látky

nativní pomocné látky

V celé škole jsou 4 asistenti rodilého jazyka, takže každý student může každý týden konverzovat v angličtině, jednotlivě nebo ve skupině.

Úplné ponoření

Úplné ponoření

„Od 4. třídy se studenti mohou zúčastnit programu „Five Weeks In English“ v irském Galway.“