Základní škola Parentes Praha

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž: namalujte své místo na Praze 5!

Pojďte s námi soutěžit o skvělé čtenářské a kreativní dárky! Namalujte, nakreslete či zpracujte grafickou technikou zákoutí Prahy 5, které máte rádi a kam se vracíte. Svá díla doručte do naší ZŠ Parentes do 31. října 2020.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Soutěž je určena všem žákům základních a mateřských škol Prahy 5 a je rozdělena do čtyř věkových kategorií:
1. kategorie: děti z mateřských škol
2. kategorie: 1. - 3. třída základních škol, přípravné třídy (nulté ročníky)
3. kategorie: 4. - 5. třída základních škol
4. kategorie: II. stupeň základních škol


ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zahájení soutěže: 29. 9. 2020
Uzávěrka soutěže: 31. 10. 2020 - PRODLOUŽENO DO PÁTKU 13. 11. 2020
Práce doručené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.

Práce do soutěže můžete odevzdávat v ZŠ Parentes v kanceláři školy nebo zaslat poštou na níže uvedenou adresu:

ZŠ Parentes
Praha Radlická 138
150 00 Praha 5

Komise vybere nejlepší práce v nejbližším termínu po odevzdání všech prací.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZŠ Parentes ve středu 11. 11. 2020 v odpoledních hodinách.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor školy budou k vyhlášení pozváni pouze výherci v jednotlivých kategoriích.
Práce se po soutěži nevracejí.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ & PRAVIDLA SOUTĚŽE


Práce jsou do soutěže přihlašovány prostřednictvím škol i jednotlivě. Za každého autora je možné do soutěže přihlásit maximálně jednu vybranou práci.

Porota vybere předběžně 4. 11. 2020 nejlepší práce (tři ze zúčastněných prací z každé věkové kategorie, v případě, že nebude některá kategorie dostatečně zastoupena, přistoupí porota k náhradním řešením). Vítězové soutěže budou předem informováni.

Dále bude na základě veřejného hlasování udělena cena veřejnosti.

Každá ze soutěžních prací podléhá posouzení vyhlašovatele z hlediska souladu s podmínkami soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny (a pokud byly odevzdány, budou vyřazeny) práce, které:
a) svým obsahem odporují dobrým mravům,
b) byly dle informací dostupných vyhlašovateli soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
c) jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům.


O celkovém pořadí a výsledcích soutěže budeme informovat osobně nebo e-mailem a také prostřednictvím webových stránek www.parentes.cz.

NÁMĚT


Na obrázku musí být místo, které se nachází na Praze 5 a je možné jej skutečně dohledat.

ŽÁNR 


Zájemci o účast v této soutěži mohou tvořit v následujících výtvarných žánrech:

 • Malba
 • Kresba
 • Grafická technika
 • Kombinovaná technika

FORMÁT


Maximální velikost díla A4.

OZNAČENÍ PRÁCE


Na zadní straně díla musí být uvedeno:

 • Jméno a příjmení autora
 • Věk autora
 • Adresa místa, které je ztvárněno
 • Název školy, kterou dítě navštěvuje


SLOŽENÍ POROTY


Porota, která bude posuzovat odevzdané práce, se skládá z následujících:

 • Mgr. Regina Kolůchová
 • Ing. arch. Žaneta Míšková
 • MgA. Kristína Trníková
 • MgA. Barbora Stonišová
 • Mária Müllerová
 • Ing. Markéta Vaculíková


KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • Dodržení zadání
 • Originalita, nápaditost, všímavost
 • Umělecký dojem
 • Zvládnutí techniky
 • Sdělovací hodnota

OCENĚNÍ


V každé kategorii budou uděleno 1. – 3. místo a cena veřejnosti.
Hlasování o cenu veřejnosti proběhne online po odevzdání soutěžních prací, tedy po 31. 10 2020. Soutěžící o něm budou informování e-mailem.

Ceny, které budou uděleny:
1. místo: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 1 000 Kč a kreativní dárek
2. místo: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 500 Kč a drobný kreativní dárek
3. místo: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 200 Kč a drobný kreativní dárek
cena veřejnosti: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 1 000 Kč a kreativní dárek

Pravidla soutěže

Těšíme se na vaše práce!

Výtvarná soutěž

 

 

Štítky: Děti

<  Zpět na výpis