Chci darovat příspěvek

Finanční dar na účet

Vzhledem k tomu, že se snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu a zároveň udržet školné na co nejnižší hladině, tvoří dary významný podíl našich příjmů. 

Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat naše aktivity, zajistit chod škol, pravidelně zvyšovat profesionální úroveň vyučujících a integrovat znevýhodněné děti.

Staňte se dárcem

Pokud se rozhodnete nás podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme vám velmi vděčni.

I pravidelné malé částky mohou pomoci.


Spolek Parentes přijímá dary na účet:

číslo účtu: 221737524/0300

Základní a mateřská škola Parentes Praha přijímá dary na účet:

číslo účtu: 4888389001/5500

Ke každému daru s vámi sepíšeme smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru. 

Jak nám vaše dary pomáhají

Vaše dary nám velmi pomáhají.

  • Našim dětem můžeme poskytnout lepší vybavení nebo doplnit zařízení školy.
  • Dětem můžeme dopřát rozmanitější zážitky a zajímavě jim tak zprostředkovat nové poznatky. Můžeme je častěji vzít do muzea, na výstavu, exkurzi či výlet.
  • Váš dar přispívá ke zkvalitnění nadstandartního vzdělávání učitelů.
  • Vaším darem dáváte dětem příležitost, aby se staly nejen vzdělanými lidmi, ale také samostatnými, všestrannými harmonickými osobnostmi se smyslem pro odpovědnost a se silným etickým zázemím.

Poděkování dárcům

Děkujeme vám všem, kteří naší činnosti přispěli svými prostředky. Velmi si vážíme vaší pomoci. Vaše velkorysost je pro nás zavazující. Díky vám, vašemu nadšení a podpoře mohou naše školy tak dobře fungovat.

Děti z MŠ


Chcete nám darovat finanční částku/věc/
službu?

Prosím kontaktujte nás!

   Předseda S. 
   Parentes

   Mgr. Petr Puš

 

Mobil: +420 603 517 067
E-mail
: pus@parentes.cz

Číslo účtu Spolku Parentes:
221737524/0300

Děti

Děti

Indiáni

Indiáni