Neziskovost

Všechny projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Z čeho jsou naše zařízení financována?

  1. Pro základní školu dostáváme dotace na žáka.
  2. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů našich center je od rodičů vybíráno školné.

Spolek Parentes je zapojen do programu společnosti Google pro neziskové organizace

Vzhledem k tomu, že se snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu a zároveň udržet školné na co nejnižší hladině, tvoří dary významnou část našich příjmů.

Pokud se rozhodnete nás podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme vám velmi vděčni.

Chcete nám věnovat finanční dar?


Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat naše aktivity, zajistit chod školy, pravidelně zvyšovat profesionální úroveň vyučujících a integrovat znevýhodněné děti.

 Chci darovat příspěvek


Chcete věnovat věcný dar?


Prohlédněte si pravidelně aktualizovaný seznam věcí, které sháníme.

Chci pomáhat jinak

 

Děti

Děti Děti