Hodnotové zázemí

Děti

Veškeré výchovné působení škol zřizovaných Spolkem Parentes vychází z křesťanské antropologie. Na prvním místě nám záleží na výchově dětí a mládeže ve shodě s integrální koncepcí lidské osoby, její důstojností a svobodou prostřednictví rozvoje lidských ctností jako jsou spravedlnost, odpovědnost, úcta k druhým lidem, touha po poznání pravdy, solidarita, zdvořilost, pravdomluvnost, věrnost, pracovitost, statečnost, čímž čerpáme z tradic české a evropské křesťanské kultury. Křesťanská formace dětem pomáhá rozvíjet dobré návyky chování a získávat vlastnosti, díky kterým se mohou stát dobrými občany s poctivým jednáním, vnitřní svobodou a jasným vědomím odpovědnosti za své činy.

Školky i škola se vyhýbají srovnávání (k čemuž nám mimo jiné pomáhají i uniformy). Cílem je odhalit talenty každého dítěte a rozvíjet je tak, aby se každé dítě mohlo plně realizovat

V základní škole vyučujeme hodinu etiky týdně (povinně). Každý měsíc se věnujeme rozvoji jedné konkrétní ctnosti (dobré vlastnosti). Dále nabízíme výuku náboženství a děti se mohou rovněž pravidelně každý týden účastnit mše svaté ve školní kapli. Mateřskou školu jednou za dva týdny navštěvuje katolický kněz, který děti krátce seznamuje s katolickou vírou.

Rodiče

Ve školách Parentes je postaráno i o rodiče: jsou jim nabízeny vzdělávací kurzy o výchově a kurzy pro manžele, které jsou koncipovány tak, aby matka a otec objevili svou jedinečnou důležitost při výchově dětí a také aby pocítili hlubokou potřebu zlepšovat svůj manželský vztah, a tím se této úlohy - být dobrým rodičem - dokázali dobře zhostit.

Součástí podpory rodiny dítěte je i formace a duchovní vedení, které se opírají o pravdy katolické víry. Využití zmíněné formace je zcela dobrovolné, v souladu se zásadou úcty ke svobodě každého člověka.

Učitelé

Při výběru pedagogů je pro nás důležitá nejen jejich odborná kvalifikace, ale také osobnost, morální profilhodnotový systém. Vyhledáváme po všech stránkách ty nejlepší a nejodpovědnější učitele, kterým rodiče bez obav svěří své děti.

Děti

Děti

Děti Děti