Ze života našich škol

3. 11. 2020

Obrázek do soutěže nám pošlete elektronicky

Nezapomeňte na naši výtvarnou soutěž a namalujte, nakreslete či zpracujte grafickou technikou zákoutí Prahy 5, které máte rádi a kam se vracíte. Obrázek nám kvůli uzavření škol není třeba posílat poštou, stačí jej jen kvalitně naskenovat či vyfotit tak, aby co nejvěrněji vystihoval originál (foťte tedy na denním světle, v blízkosti okna, nikoliv však například na přímém slunci).

Více...
31. 1. 2020

Získali jsme milionový grant EU na personální rozvoj

Naše škola opět získala grant MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU na projekt s názvem „Inovace škol Parentes“. Projekt je zaměřený zejména na personální podporu vzdělávání, podporu profesního rozvoje pedagogů a spolupráce s rodiči. V praxi to například znamená, že v naší mateřské i základní škole můžeme zaměstnat školní asistenty a provozovat řadu kroužků.

Více...
2. 12. 2019

Projektový den: multikulturalita

Projektový den na téma multikulturalita se na naší základní škola konal ve středu 20. listopadu 2019 pro všechny děti 1. stupně, které pracovaly rozdělené do kolejí.

Více...
29. 11. 2019

Známe vítěze soutěže o nejlepší báseň!

Ve středu 27. listopadu 2019 se v ZŠ Parentes uskutečnilo slavnostní předávání cen za nejlepší báseň k 30. výročí sametové revoluce. V každé kategorii bylo uděleno 1. až 3. místo a cena veřejnosti.

Více...
16. 11. 2019

17. listopad: žít ve svobodě není samozřejmé a je důležité si to připomínat

I naše škola si v těchto dnech intenzivněji připomíná 30. výročí sametové revoluce. Pondělí 18. listopadu je posledním dnem pro odevzdání prací do soutěže o nejlepší báseň k tomuto výročí. A už ve čtvrtek proběhlo velké celoškolní setkání všech dětí a učitelů, kteří podali svá svědectví o listopadu 1989 a životě v komunizmu.

Více...