Mateřská škola Parentes Stodůlky

Mateřská škola Parentes Stodůlky je nově vzniklé zařízení pro předškolní výchovu dětí od 3 do 6 let na Praze 13. Je součástí Základní školy a mateřské školy Parentes Praha. Sídlí spolu se základní školou na Tlumačovské 32, Praha 13.

-  1. 3. 2021 OTEVÍRÁME DĚTSKOU SKUPINU.

-  OD 1. 9. 2021 UŽ BUDEME FUNGOVAT JAKO MATEŘSKÁ ŠKOLA.

PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI, více informací najdete zde: Přijímání dětí.

Jsme dětská skupina/MŠ s maximálním počtem 18 dětí ve třídáchIndividuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept vychází z  celosvětově osvědčeného pojetí  spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání  zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky 

Školka klade důraz na etiku,  rozvoj charakteru dítěte a získávání  dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s  křesťanskými hodnotami,  nadstandardní vzdělávání jazykové,  hudební,  sportovní a  kulturní výchova nabídka kroužků.

Zřizovatelem je  Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový , veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří  dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.

MŠ MŠ MŠ