Zásady vzdělávání
Charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Náš tým

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Veronika Rybníčková

Ředitelka školy
rybnickova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová

Zástupkyně ředitelky školy
havlicova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Maria Glitzner

Zástupkyně ředitelky školy
glitzner@parentes.cz
ZŠ Parentes

Luboslava Stiebitzová

Hlavní učitelka MŠ
stiebitzova@parentes.cz
MŠ Parentes

Učitelé ve školním roce 2022/2023

Mgr. Markéta Kuželová

Hlavní učitelka Ještěrek
kuzelova@parentes.cz
MŠ Parentes

Karolína Kvasničková

Hlavní učitelka Bobříků
kvasnickova@parentes.cz
MŠ Parentes

Mgr. Zuzana Světlíková

Třídní učitelka 1. třídy
svetlikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Regina Kolůchová

Třídní učitelka 2. třídy
koluchova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Kristýna Malíková

Třídní učitelka 3. třídy
malikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Václav Svoboda

Třídní učitel 4. třídy
svoboda@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Marcela Kyzlinková

Třídní učitelka 5. třídy
kyzlinkova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Klára Jůzková

Třídní učitelka 6. třídy
juzkova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Marta Nocarová

Třídní učitelka 7. třídy, koordinátor ICT
nocarova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Žofia Borzíková

Třídní učitelka 8. třídy
borzikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Radka Petrasová

Třídní učitelka 9. třídy, metodik prevence
petrasova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Josef Vašíček

Učitel dějepisu a tělesné výchovy
vasicek@parentes.cz
ZŠ Parentes

Marta Krejčíková

Učitelka hudební výchovy, klavíru a sólového zpěvu, koordinátorka kroužků
krejcikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Václav Kubíček

Učitel fyziky
kubicek@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Magda de Pedro Salazar

Učitelka španělského jazyka
magdapedro@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Ivona Hanušová

Učitelka ČJ a AJ
hanusova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Barbora Piskačová

Učitelka TV v 5. třídě
piskacova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Ondřej Hájek

Učitel zeměpisu, asistent pedagoga
hajek@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Jana Králová

Učitelka španělštiny
kralova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Tereza Novotná

Učitelka MŠ
novotna@parentes.cz
MŠ Parentes

Blanka Krátká

Lektorka AJ
MŠ Parentes

Asistenti & školní družina

Veronika Priharová

Asistentka pedagoga
priharova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Monika Takáčová

Asistentka pedagoga, výchovný poradce
takacova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mária Müllerová

Učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností, vychovatelka školní družiny
ZŠ Parentes

Zuzana Kaplanová

Asistentka pedagoga
kaplanova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Tereza Kluková

Asistentka pedagoga
klukova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Anna Nachtigalová

Asistentka pedagoga
nachtigalova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Andrea Primusová

Asistentka pedagoga
primusova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Vendula Moravcová

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Emilie Hasmanová

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Bc. Patricia Cerón Rodriguez

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Mgr. Natálie Kříhová

Asistentka
krihova@parentes.cz
MŠ Parentes

Administrativa

Bc. Vlasta Kopová

Hospodářka
hospodarka@parentes.cz
ZŠ Parentes

Eva Lukešová

Hospodářka
lukesova@parentes.cz
MŠ Parentes

Chcete se k nám přidat?

Těšíme se, že poznáme nové kolegy, kteří učí s radostí a touží ve výuce uplatnit svou kreativitiru a své nápady.

Nabídka zaměstnání