Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Dokumenty
Náš tým

Dokumenty

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Škola pro rodinu a najdete jej zde Vzdělávací program ZŠ Parentes

Dokumenty pro rodiče žáků:

Vyplněné dokumenty odevzdávejte prosím třídnímu učiteli.

Seznam pomůcek, které mají mít žáci:

Školní řád platný od 1. 9. 2020