Úvodní stránka> Škola 3> Vítejte, absolventi 3

Vítejte, absolventi!

Seznamte se s našimi absolventy

Alumni ZŠ Parentes, sdružení bývalých studentů a učitelů ZŠ Parentes, bylo vytvořeno, aby sloužilo ZŠ Parentes a jeho bývalým studentům; podílí se na touze ZŠ Parentes objevovat a předávat znalosti na nejvyšší intelektuální a odborné úrovni a připravovat vynikající studenty a odborníky, kteří s občanskou odpovědností a iniciativou slouží společnosti, v níž působí, a přispívají k orientaci společnosti na spravedlivější a harmoničtější uspořádání.

Alumni je vynikajícím prostředkem pro absolventy  ZŠ Parentes k dosažení dvou základních cílů:
vzájemně si pomáhat tím, že budeme vyjadřovat aktivity a služby, které jsou pro nás zajímavé, a podporovat školu, aby mohla i nadále disponovat prostředky potřebnými k naplňování své vzdělávací ideologie.
Alumni žije z úsilí a iniciativy bývalých studentů a je z definice otevřen všem bývalým studentům, kteří se ztotožňují s výše popsanými cíli. Její síla spočívá v naší vůli a schopnosti iniciativy.
Absolventi tvoří ucelenou škálu profesních profilů, kulturních zájmů, potřeb a možností, které si nemůžeme dovolit opomenout.

Mezi její cíle patří

 • Udržovat kontakt mezi ZŠ Parentes a absolventy a mezi samotnými absolventy.
 • Zprostředkování prostorů pro sociální vztahy a příležitostí k setkávání s bývalými studenty ZŠ Parentes a následné posilování vztahů s jejich učiteli.
 • Podporovat ZŠ Parentes v jejím úkolu dosáhnout zlepšení vzdělávání ve službě lidem a společnosti a upřednostňovat její vzdělávací a výchovné cíle.
 • Podpora aktivit celoživotního vzdělávání a profesních vztahů mezi absolventy.
 • Sloužit jako mluvčí absolventů a jako most v jejich profesní kariéře.
 • Podporovat práci absolventů jako vyslanců ZŠ Parentes.
 • Podporovat absolventy v získávání prostředků potřebných k tomu, aby ZŠ Parentes dosáhla svých zakladatelských cílů.
 • Šíření obrazu a poselství ZŠ Parentes po celém světě.

Některé důvody pro spolupráci s absolventy

 1. Za udržování kontaktu se ZŠ Parentes prostřednictvím digitálních zpravodajů, webových stránek absolventů, skupiny na Facebooku.
 2. Za vytváření scénářů vztahů a účasti s absolventy prostřednictvím aktivit, které Alumni organizuje, setkání absolventů a dalších, které se konají na samotné škole ZŠ Parentes.
 3. Za angažovanost v kultuře absolventů mezi studenty od doby, kdy jsou na škole, vytváření pocitu jednoty pomocí aktivit, jako jsou přednášky-kolokvia o univerzitní kariéře a dalších profesních příležitostech, setkání absolventů nebo kluby různých typů.
 4. Za dobrovolnické příležitosti, které nabízí na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.
 5. Aby jméno školy bylo silnější a cennější, podporu profesního rozvoje, kterou poskytuje absolventům a zlepšení kariérních možností.
 6. Vzhledem k dohodám, které Alumni uzavírá s firmami, a výhodám, které absolventům poskytuje.
 7. Podpora těm, kteří by bez vaší pomoci nemohli kvalitně studovat kvůli nedostatku prostředků, přispět k rozvoji ZŠ Parentes, spolupracovat při organizaci aktivit, nabídnout studentům možnost stáže nebo spolupracovat při propagaci nových studentů.
 8. Za to, že jste i nadále součástí ZŠ Parentes, že jste součástí komunity absolventů.