Základní škola Parentes Praha

Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha

V naší základní škole i mateřské školce probíhá realizace projektu s názvem Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672. Projekt je zaměřen na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován z  prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, OP Praha - pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha.

Kombinuje témata:

  • personální podpora škol,
  • přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách,
  • projektová výuka,
  • komunitní aktivity a
  • podpora inkluzivního prostředí škol.

EU

 

Díky grantu mohla MŠ i ZŠ na 12 měsíců zaměstnat dvojjazyčného školního asistenta, který napomáhá zdárné adaptaci dětí a žáků s OMJ.

Jak MŠ, tak ZŠ získají nové zkušenosti v rámci čtyřdenní stáže v zahraniční škole (Irsko, Španělsko), která rovněž přijímá žáky s odlišným mateřských jazykem.

Dále nás čeká projektový den, komunitně osvětové setkání a samostatné setkání rodičů na témata spojená s projektem.

Stáž v Irsku

Koncem listopadu 2019 se tři naše učitelky vydaly na stáž do Irska, kde navštívily školu prvního stupně St. Mary´s Woodside National School, která integruje děti s OMJ (rodiny z Polska, z CZ, SK, Litvy, atd.), a naučit se nové metody a postupy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Více informací o stáži zde:

Stáž v Irsku - 11/2019


Stáž v Irsku II. -  02/2020

<  Zpět na výpis