Obecné informace

Mateřská škola Parentes vznikla v roce 2009 s původním názvem MŠ Lipka. V roce 2014 byla přejmenována na MŠ Parentes a rozšířila se o základní školu. Školka i škola sídlily na Praze 5. V roce 2021 došlo z důvodů potřeby navýšení kapacity k přestěhování na adresu Tlumačovská 32, Praha 5 – Stodůlky.

Mateřská škola má dvě třídy s kapacitou 18 dětí pro každou skupinu, základní škola se rozrostla v kompletní devítiletou školu s kapacitou 20 žáků pro každý ročník.

Zřizovatelem školské právnické osoby Základní škola a mateřská škola Parentes Praha je Spolek Parentes .

Výukový model, který se uplatňuje ve školách zřizovaných Spolkem Parentes, je realizován již ve 38 zemích na světě (více než 500 školek a škol). Staví na pěti pilířích.

Praktické informace

 • Mateřská škola je otevřená od 7:30 do 17:00.
 • Výuka v základní škole začíná v 8:45.
 • Družina pro žáky ZŠ je v provozu denně od 7:00, zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.
 • Ve třídách je nízký počet dětí (MŠ je to 18 dětí, v ZŠ maximálně 20 žáků).
 • K dětem MŠ i žákům ZŠ přistupujeme individuálně.
 • Ve školní družině po vyučování do 14:45 hodin nabízíme tematicky zaměřenou anglickou družinu.
 • Angličtina je vyučována jak v MŠ (v dopoledních hodinách), tak v ZŠ od 1. třídy.
 • Žáci prvního stupně se mohou přihlásit na anglickou konverzaci (1 hodina týdně).
 • Druhý cizí jazyk učíme povinně od 6. třídy ZŠ. Už na 1. stupni se mohou děti přihlásit na odpolední kroužek němčiny či francouzštiny.
 • Děti nosí uniformy (nákup zajišťuje škola).
 • Dále nabízíme náboženství a řadu kroužků: hudební kroužek, hra na klavír, kytaru či flétnu, zpěv, dramatický kroužek, step, německý jazyk, francouzštiny, logické a deskové hry, fotbal, výtvarný kroužek atd.

Jak to u nás vypadá

 • Přijďte k nám na Den otevřených dveří!
 • Nejbližší termíny:
  • mateřská škola
   • pondělí 17. října 2022 od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:30
   • pondělí 21. listopadu 2022 od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:30
   • pondělí 23. ledna 2023 od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:30
   • pondělí 6. března 2023 od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:30
  • základní škola
   • úterý 18. října 2022 od 15:30 do 17:30
   • úterý 7. února 2023 od 15:30 do 17:30
   • sobota 25. února 2023

Kapacita školy dosud není zcela vyčerpána.

Přestupy jsou výjimečně možné i během školního roku.

Více informací o přijímání dětí, zápisu do 1. třídy a přestupových podmínkách MŠ a ZŠ Parentes Praha naleznete zde:

Přijímání dětí

Zajímá Vás naše škola?

Domluvte si schůzku!

Ředitelka školy
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: +420 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz

Spolupracujeme

Získané dotace a granty

Zpráva České školní inspekce

Říjen 2014

„Vzdělávání probíhá v bezpečném a podnětném prostředí.“

„Žáci jsou vedeni k rozvoji dobrých lidských vlastností („ctností“) a k uvědomování si morálních hodnot. Výchovné působení prolíná přirozeným nenásilným způsobem do vzdělávacího procesu. V hospitovaných hodinách byly zohledněny individuální možnosti, schopnosti i vědomosti žáků.“

květen 2021