Mateřská škola Parentes Stodůlky

Školné & stravování

Školné

  • Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu: 8 500 Kč měsíčně, 
  • Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu předškolní rok: 7 500 Kč měsíčně.
  • Školné při každodenní polodenní docházce 5 dní v týdnu: 6 500 Kč měsíčně. 

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Platby školného

Školné je potřeba hradit vždy předem, a to do 15. dne předchozího měsíce.

Číslo účtu pro platby školného: 

Prosím použijte při platbě přidělený variabilní symbol (nemáte-li, ředitelka MŠ vám jej přidělí).

Po ukončení kalendářního roku vám vystavíme potvrzení o celkové výši zaplaceného školného, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů.

Stravování

Dopolední a odpolední svačinky zajišťujeme sami, dbáme na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, dodržujeme pitný režim. K cereáliím a pečivu podáváme mléko, k ovoci podáváme šťávu, příp. mírně slazený čaj či vodu.Samozřejmostí je potravinářský průkaz u osob vydávajících jídlo.

Obědy dovážíme. Vybíráme taková jídla, která se nejlépe hodí pro děti předškolního věku. 

Cena svačinky je   Kč za jednu.
Cena oběda je   Kč.

Stravné je splatné do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů se oznamuje na telefonním čísle

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout ve vlastní nádobě do 14:00 hodin.

Svačinky lze odhlásit v den absence ráno do 8:00.

Děkujeme za pochopení.

Platby na účet 


Prosíme u všech plateb o uvádění variabilního symbolu, účelu platby a příslušného období (školné, stravné, doplatek, uniforma, název kroužku atp.).

MŠ

MŠ

MŠ

MŠ