Školné

Projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové a veškeré jeho příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Z čeho je naše školka financována?

  1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.
  2. Značnou část příjmů spolku tvoří dary rodičů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.

Jak je školné vysoké?

Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu činí 8 500 Kč měsíčně, předškolní rok 7 500 Kč měsíčně.
Při polodenní docházce 5 dní v týdnu činí školné  6 500 Kč měsíčně.

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Mateřská škola Parentes Malvazinky
Program Čas 5 dní v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu
Celodenní 7:30 – 17:00 12 000 Kč 10 000 Kč 8 000 Kč
Půlden 7:30 – 13:00 10 000 Kč 8 000 Kč 6 000 Kč
Slevy
Při platbě školného na rok dopředu 10 %
2. dítě v projektu 20 %
3. dítě v projektu 40 %

Jak platit školné?

Bankovní údaje a pokyny k platbě se dozvíte zde

Platba školného