Mateřská škola Parentes Stodůlky

Obecné informace

Dětská skupina

 • Dětská skupina vzniká jako nová pobočka Základní a mateřské školy Parentes Praha.
 • bude fungovat od 1. 3. do 30. 6. 2021
 • Kapacita Dětské skupiny: 1 třída pro max. pro 18 dětí ve věku od 3 do 6 let

Co je Dětská skupina

 • je jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR
 • poskytuje pravidelnou péči o předškolní děti
 • je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte

Mateřská škola

Od září 2021 již bude Dětská skupina fungovat jako Mateřská škola Parentes Praha Stodůlky.

Jak fungujeme

Zřizovatelem je Spolek Parentes, které provozuje také Základní školu Parentes Praha na Tlumačovské ulici ve Stodůlkách a Mateřskou školu Parentes Malvazinky na Přímé ulici na Malvazinkách.

 • Školka/dětská skupina se nachází v přízemí budovy ZŠ a MŠ Parentes Praha na Tlumačovské ulici.
 • Provoz je od pondělí do pátku od 7:30 do 17:00.
 • Kapacita MŠ: 2 třídy, max. 18 dětí ve třídě
 • Pro pokrytí provozních nákladů vybíráme školné, které lze odstupňovat podle počtu dnů docházky.
 • Děti nosí praktické a slušivé uniformy.
 • Školka funguje podle principů celosvětově osvědčeného vzdělávacího systému založeného na intenzivní spolupráci rodičů a školky při výchově dětí.
 • Podobné projekty najdeme ve více než 500 školských zařízeních po celém světě.
 • Náš tutoriální systém podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zaměřuje se na harmonický růst jeho osobnosti a charakteru.
 • Ojedinělý vzdělávací program je zaměřen na komplexní rozvoj poznání a myšlení pod vedením odborných lektorů, kteří jsou pravidelně školeni a dbají o zvyšování své odborné úrovně.
 • Pro rodiče připravujeme během roku tematické přednášky nebo kurzy.
 • Individuální přístup k dětem je samozřejmostí.
 • V případě potřeby je možné domluvit také konzultace s logopedem a fyzioterapeutem, s nimiž spolupracujeme.
 • Součástí programu je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní jazykové vzdělávání, hudební, sportovní i kulturní výchova.
 • Angličtinu mají děti třikrát týdně v rámci denního programu, cena lekcí je zahrnurta ve školném.
 • Každý měsíc navštívíme s dětmi divadlo, výstavu, vzdělávací program nebo jinou zajímavou akci pro děti.
 • Připravujeme také pohybové, hudební a tvořivé kroužky.

Chcete se přidat?


Napište nám na e-mail detska.skupina@parentes.cz

Učitelka MŠ

MŠMŠ