Náš tým

Luboslava Stiebitzová

Koordinátorka vzdělávání
stiebitzova@parentes.cz

Mgr. Markéta Kuželová

Hlavní učitelka Motýlků
kuzelova@parentes.cz

Vystudovala Střední pedagogickou školu, obor Učitelství pro mateřské školy, vychovatelství pro školní družiny a mimoškolní zájmové aktivity. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro I. stupeň základní školy. Absolvovala I. a II. cyklus studia Základní umělecké školy, hra na klavír. V souboru prof. Václava Žilky hrála na flétnu. Během studia i po něm působila jako vychovatelka v rodině a v mateřském centru. Od roku 2011 neúnavně pracuje jako učitelka mateřské školy Parentes Praha. Má ráda hudbu a tanec, divadlo, sport a cestování.

Pro mě je učitelství krásné a obohacující povolání. Prožívám s dětmi jejich každodenní radosti i starosti.

Karolína Kvasničková

Hlavní učitelka Koníků
kvasnickova@parentes.cz

Vystudovala střední odbornou školu sociální v Jihlavě a pokračovala ročním pomaturitním studiem angličtiny, při kterém pracovala jako pečovatelka v jeslích. Tam zjistila, že práce s dětmi je to, čemu by se chtěla i nadále věnovat. Dva roky vedla děti v malé soukromé školce. V současnosti kromě dálkově studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na pedagogické škole v Berouně. Ve volném čase se věnuje hudbě, tanci, vzdušné akrobacii a různým kreativním činnostem.

Děti vnímají svět jinýma očima než my dospělí, a proto společné trávení času, při kterém nás alespoň na chvíli vtáhnou do „jejich“ světa, je velmi obohacující. A to je pro mě na povolání učitelky ve školce krásné, že nejen já děti něco učím a k něčemu je vedu, ale i já se mohu učit.

Tereza Novotná

Učitelka MŠ
novotna@parentes.cz

Vyrostla v malé obci na Vysočině, má blízký vztah k přírodě a k zvířatům. Vystudovala střední knihovnickou školu, kde poprvé pracovala s dětmi. Tato práce ji okouzlila, a proto se přihlásila na obor pedagogika volného času, který zdárně absolvovala. Dobrovolnictví v Salesiánském středisku pro děti a mládež v Českých Budějovicích a práce s předškolními dětmi ji přivedla ke studiu oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. U Salesiánů jako dobrovolnice strávila 5 let. Své další pedagogické zkušenosti sbírala v dětské skupině Justinka či v dětských skupinách sociálních služeb Prahy 9. Ve volném čase se věnuje projektu oživené historie. Baví ji různé ruční práce vyšívání, předení, práce s hřebenovým stavem a učení dalších technik. Ráda si sedne s dobrou knihou či vyrazí na výlet do přírody.

Provázení dětí a mladých lidí je pro mě posláním, které dělám s otevřenou myslí i srdcem.

Mgr. Natálie Kříhová

Asistentka
krihova@parentes.cz

Natálie Kříhová vystudovala gymnázium a poté absolvovala bakalářský program Ergoterapie na I. lékařské fakultě, následně navazující magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského. Již v rámci studia začala pracovat pro neziskovou organizaci Asistence, o.p.s. Sociální práce s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením. Vedení týmu, lektorování atd. se stalo na dlouhá léta nedílnou součástí jejího života. Svůj volný čas věnuje převážně svým třem dětem, se kterými společně ráda cestuje, sportuje, chodí do přírody. Nejhezčí chvilky si však užívá v rodinném kruhu u táboráku.

Dělá mi radost pozorovat děti, jak se vyvíjejí, jaké pokroky dělají a jak jsou ve školce šťastné.

Eva Lukešová

Hospodářka
lukesova@parentes.cz

Blanka Krátká

Lektorka AJ