Denní Program

7:30 – 8:30 Příchod dětí – prosíme o včasné příchody.
V 8:45 se z bezpečnostních důvodů školka zamyká, kdo přijde později, toho odvede do třídy paní hospodářka.
8:45 Začátek programu – uvítání, kalendář, orientace v čase a prostoru
8:45 – 9:30 Ranní blok aktivit – stimulační program
9:30 – 9:50 Angličtina (úterý, středa, čtvrtek)
9:45 – 10:15 Dopolední svačina  (Motýlci od 9:45, Koníci od 10:00)
10:05 – 10:30 Dopolední blok aktivit – téma měsíce, cvičení, hudební a výtvarná výchova atd.
10:30 – 11:30 Volná hra venku
11:45 – 12:15 Oběd Motýlků – poté odchod dětí, které chodí jen na dopoledne (do 13.00)
12:15 -12:45 Oběd Koníků – poté odchod dětí, které chodí jen na dopoledne (do 13.00)
12:45 – 13:00 Hygiena – čištění zubů
12:35 – 14:25 Spánek/Odpočinkový program, Koníci pohádka a pracovní listy
14:45 – 15:00 Svačina, poté rodiče začínají vyzvedávat děti
15:00 – 17:00 Družina, kroužky, odpolední angličtina

Ranní stimulace

Po přivítání, krátkém poděkování za nový den a vzájemném sdílení zážitků předchozího dne nebo víkendu začíná blok ranní stimulace. V něm se děti zorientují v čase a prostoru, opakují si jaké je roční období, měsíc, den v týdnu, spočítají, kolik se jich ve školce sešlo, společně si řeknou a nakreslí, jaké je počasí atd. V této ranní půlhodince opakují děti sady tzv. bitů – elementárních tematicky souvisejících informací, které připravují jejich myšlení na budoucí školní výuku.

Příklad bitů pro Motýlky na září

Slovní bity: zelenina/výtvarné potřeby
Matematické bity: 1 – 10 (puntíky/číslice)
Obrázkové bity: psi/ptáci

Psychomotorika

Další půlhodinka je věnována rozvoji hrubé motoriky ve formě různých pohybových her.

Příklad psychomotorických cvičení pro Motýlky na září
Pochod obrů (na špičky, ruce nahoru), vrabci (drobné poskoky), plazení.

Poslech klasické hudby

Před svačinou děti zaujmou odpočinkovou polohu a chvilku (2-3 minuty) poslouchají klasickou hudbu. Uklidní se tak po předchozím cvičení a učí se soustředit.

Poslech hudby pro Motýlky na září

Smetana – Má vlast, Vltava
Dvořák – Slovanský tanec, As Dur Polka

Angličtina

Učitelka angličtiny při hodině mluví s dětmi pouze anglicky. Smyslem výuky angličtiny ve školce je naučit všechny děti formou písniček, básniček a krátkých příběhů pasivně rozumět a reagovat na základní fráze. Výuka probíhá zábavnou formou s pomůckami, které pomáhají dětem chápat o čem je řeč.

Výtvarná a hudební výchova

Ve školce máme dvakrát týdně výtvarnou výchovu a třikrát týdně hudební výchovu. V rámci výtvarné výchovy se často pracuje na společných dílech (mapa světa, velké obrázky, …), aby se děti naučily spolupracovat. Součástí hudební výchovy je výuka hry na flétnu.

Pobyt venku

Pobyt venku je důležitou částí programu. Pěkné a klidné okolí školky a blízké hřiště nabízí skvělé podmínky pro každodenní vycházky. Za hezkého letního počasí se navíc příležitostně přesouvají ven i další body programu

Grafomotorika

Před nebo po odpoledním odpočinku se chvilku pravidelně věnujeme rozvoji jemné grafomotoriky ve formě různých pracovních listů.

Spánek nebo odpočinkový program

Starší děti, které již odpoledne spát nechodí, zůstávají po obědě ve třídě a poslouchají četbu příběhů, s předškoláky se pak věnujeme vyplňavání pracovních listů a trénování předškolních dovedností. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že vzhledem k intenzivnímu dopolednímu programu si v naší školce rády zdřímnou i děti, které doma po obědě nespí.