Mateřská škola Parentes Malvazinky

Stravování & platba školného

Platby na účet MŠ


Prosíme u všech plateb o uvádění variabilního symbolu, účelu platby a příslušného období (školné, stravné, doplatek, uniforma, název kroužku atp.).

Stravování

Dopolední a odpolední svačinky zajišťujeme sami, dbáme na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, dodržujeme pitný režim. K cereáliím a pečivu podáváme mléko, k ovoci podáváme šťávu, příp. mírně slazený čaj či vodu.Samozřejmostí je potravinářský průkaz u osob vydávajících jídlo.

Obědy dovážíme. Vybíráme taková jídla, která se nejlépe hodí pro děti předškolního věku. 

Cena svačinky je 15 Kč za jednu.
Cena oběda je 38 Kč.

Stravné je splatné do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování obědů

Hospodářka školky: Eva Lukešová

Odhlašování obědů oznamujte paní hospodářce na telefonním čísle +420 734 244 158 do 12:30 předešlého dne.

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout ve vlastní nádobě do 14:00 hodin.

Svačinky lze odhlásit v den absence ráno do 8:00.

Děkujeme za pochopení.

Platby školného

Školné je potřeba hradit vždy předem, a to do 15. dne předchozího měsíce.

Číslo účtu pro platby školného: 2500734405 / 2010

Prosím použijte při platbě přidělený variabilní symbol (nemáte-li, ředitelka MŠ vám jej přidělí).

Po ukončení kalendářního roku vám vystavíme potvrzení o celkové výši zaplaceného školného, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů.