Mateřská škola Parentes Malvazinky

Školné

Projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové a veškeré jeho příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Z čeho je naše školka financována?

  1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.
  2. Značnou část příjmů spolku tvoří dary dary rodičů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.

Jak je školné vysoké?


Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu činí 8 500 Kč měsíčně, předškolní rok 7 500 Kč měsíčně.
Při polodenní docházce 5 dní v týdnu činí školné  6 500 Kč měsíčně. 

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Jak platit školné?

Bankovní údaje a pokyny k platbě se dozvíte zde:

Platba školného

 


Přihlaste se
online

Vyplňte nezávaznou přihlášku a my vás
budeme kontaktovat!


Vyplnit přihlášku