Mateřská škola Parentes Malvazinky

Ze života školky

8. 4. 2021

Provoz školky od 12. dubna

Naše školka začne opět fungovat od pondělí 12. dubna, mohou však nastoupit pouze předškoláci. Děti nemusí používat ochranu dýchacích cest. Zaměstnanci školky i děti se budou pravidelně testovat.

Více...

Nadcházející události

12. 4. 2021

Školka opět v provozu

Od pondělí 12. dubna bude naše školka opět v provozu - do školky mohou žel nastoupit dle nařízení pouze předškoláci. Děti budeme pravidelně 2x týdně testovat. Školka bude otevřená od 7:30, program začíná v 8:45. Prosím počítejte s tím, že testování a čekání na výsledek testu bude trvat 20 min, proto je děti potřeba přivést do školky nejpozději v 8:20.

Více...
3. 5. 2021 - 4. 5. 2021

Zápis do naší mateřské školky na školní rok 2021/22

Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2021/22 proběhne distanční formou (zasláním přihlášky) nebo prezenční formou v pondělí 3. května a v úterý 4. května 2021. Před zápisem je třeba absolvovat vstupní pohovor. Těšíme se na nové děti!

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách . Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008 jako MŠ Lipka, jsme součástí prorodinně orientované Základní a mateřské školy Parentes Praha .

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Parentes vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce . Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky . Školka klade důraz na etiku , rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků . Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s  křesťanskými hodnotami , nadstandardní vzdělávání jazykové , hudební , sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků .

Zřizovatelem mateřské školy je Spolek Parentes . Projekt školky je koncipován jako neziskový , veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří  dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné .

Přijímáme děti

 

MŠ

MŠ