Slovo ředitelky MŠ

Milí rodiče, milí přátelé,

jak rádi vzpomínáte na svá dětská léta v mateřské školce? Byli jste tam spokojeni? Těšili jste se do školky nebo jste se denně nemohli dočkat, až si vás rodiče vyzvednou? A byla vaše paní učitelka laskavá nebo jste se jí naopak báli?

Jako dítě jsem pro nedostatek kapacit prošla více pražskými školkami. Pedagogická praxe za totality nepracovala s dětmi jako s malými originály, snažila se je naopak socializovat ve smyslu poslušnosti a podřízenosti. Na zdravý rozum či dokonce vysoký intelekt se pohlíželo jako na nebezpečný exces.

Po roce 1989 se k nám dostala řada nových názorových proudů, které naopak pojednávají o dětech jako o nedotknutelných bytostech, jež je třeba výchovou či jakýmkoliv omezováním „kazit“ co nejméně.

Věříme, že se nám daří jít střední cestou. Respektujeme jedinečnost každého dítěte a rozvíjíme jeho talenty a nadání. Nenecháváme bez povšimnutí ani dovednosti, které se dětem zvládat nedaří. Snažíme se společně, aby z dětí vyrostly po všech stránkách vyrovnané bytosti schopné respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně. Pomáháme dětem budovat svou vlastní identitu a vytvářet si pevný hodnotový základ pro život.

Naše školka funguje už desátým rokem. Sleduji s radostí, jak se děti do školky těší a jak se jim nechce ze školky domů. Myslím s radostí i na to, že se nám podařilo najít tak laskavé a trpělivé učitelky se spoustou kreativních nápadů a energie. A jsem opravdu ráda, že naše děti mají tak aktivní rodiče, kteří nás podporují a pomáhají nám vytvářet co nejlepší prostředí pro růst našich dětí.

S přáním krásných dní,

Marie Biancon, ředitelka

Děti z MŠ

Marie Biancon