Náš tým

Ing. Marie Biancon, MIM

Provozní ředitelka

Marie BianconVystudovala mezinárodní obchod a finanční řízení na VŠE Praha. Zároveň absolvovala i zahraniční postgraduální master program v oboru mezinárodní management na univerzitě Bocconi v Miláně. Po pracovní zkušenosti v nadnárodních korporacích a 7letém působení v Sekci pro podporu zahraničního obchodu při Italském velvyslanectví v Praze dospěla k úsudku, že nejvyšší přidanou hodnotu může vytvořit investicí do dobré výchovy budoucí generace. Projekt Parentes ji oslovil zejména díky svým principům postaveným na rozvíjení osobnosti dítěte nejen v oblasti vědomostní, ale také v oblasti mnohdy opomíjených etických hodnot a sociálního cítění. 

Největší překvapením při mém působení v zahraničí pro mne bylo zjištění, že poznáním druhých, zvláště pak z odlišných kultur, člověk lépe pochopí sám sebe a nalezne svou identitu. A jelikož identita každého se vytváří v sociálních interakcích po celý život, máme jedinečnou příležitost ji (zvláště pak v raném věku) pozitivně ovlivnit.

Mgr. Markéta Kuželová

Hlavní učitelka Motýlků

Markéta KuželováVystudovala Střední pedagogickou školu, obor Učitelství pro mateřské školy, vychovatelství pro školní družiny a mimoškolní zájmové aktivity. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro I. stupeň základní školy. Absolvovala I. a II. cyklus studia Základní umělecké školy, hra na klavír. V souboru prof. Václava Žilky hrála na flétnu. Během studia i po něm působila jako vychovatelka v rodině a v mateřském centru. Od roku 2011 neúnavně pracuje jako učitelka mateřské školy Parentes Praha. Má ráda hudbu a tanec, divadlo, sport a cestování.

Pro mě je učitelství krásné a obohacující povolání. Prožívám s dětmi jejich každodenní radosti i starosti.

Karolína Kvasničková

Hlavní učitelka Koníků

Vystudovala střední odbornou školu sociální v Jihlavě a pokračovala ročním pomaturitním studiem angličtiny, při kterém pracovala jako pečovatelka v jeslích. Tam zjistila, že práce s dětmi je to, čemu by se chtěla i nadále věnovat. Dva roky vedla děti v malé soukromé školce. V současnosti kromě dálkově studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na pedagogické škole v Berouně. Ve volném čase se věnuje hudbě, tanci, vzdušné akrobacii a různým kreativním činnostem. 

Děti vnímají svět jinýma očima než my dospělí, a proto společné trávení času, při kterém nás alespoň na chvíli vtáhnou do „jejich“ světa, je velmi obohacující. A to je pro mě na povolání učitelky ve školce krásné, že nejen já děti něco učím a k něčemu je vedu, ale i já se mohu učit od nich.

Marie Sabina Lamačová

Učitelka

Marie Sabina Lamačová

Vystudovala Vyšší odbornou školu ve Zlíně, obor hudebně – dramatický a PedF na Ostravské Univerzitě, obor Učitelství pro mateřské školy.  Aktuálně pokračuje v magisterském studiu Univerzity Hradec Králové, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má praxi v MŠ 4 roky. Intenzivně ji zajímá rodinná tématika a jak nejlépe působit na rozvoj lidského potenciálu v raném věku. Baví ji loutkové divadlo, hudba, ráda si zpívá a tančí. Nejraději relaxuje u dobrého filmu, ale také při cyklistice, plávání, nebo tenisu. Velkým zážitkem je pro ni často také cestování. Miluje humor a legraci.

Práce s dětmi mě vždy bavila. I když je to i práce, která má své úskalí, tak děti nám to, co do nich vkládáme, dle mých zkušenosti, mnohonásobně vrací a obohacují nás svým jedinečným a hravým pohledem na svět. ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám“. M. Montessori

Luboslava Stiebitzová

Koordinátorka tutoriálního systému

Jana Sommerová

Hospodářka
Jana Sommerová, hospodářka školky