Náš tým

Ing. Marie Biancon, MIM

Provozní ředitelka

Marie BianconVystudovala mezinárodní obchod a finanční řízení na VŠE Praha. Zároveň absolvovala i zahraniční postgraduální master program v oboru mezinárodní management na univerzitě Bocconi v Miláně. Po pracovní zkušenosti v nadnárodních korporacích a 7letém působení v Sekci pro podporu zahraničního obchodu při Italském velvyslanectví v Praze dospěla k úsudku, že nejvyšší přidanou hodnotu může vytvořit investicí do dobré výchovy budoucí generace. Projekt Parentes ji oslovil zejména díky svým principům postaveným na rozvíjení osobnosti dítěte nejen v oblasti vědomostní, ale také v oblasti mnohdy opomíjených etických hodnot a sociálního cítění. 

Největší překvapením při mém působení v zahraničí pro mne bylo zjištění, že poznáním druhých, zvláště pak z odlišných kultur, člověk lépe pochopí sám sebe a nalezne svou identitu. A jelikož identita každého se vytváří v sociálních interakcích po celý život, máme jedinečnou příležitost ji (zvláště pak v raném věku) pozitivně ovlivnit.

Mgr. Markéta Kuželová

Hlavní učitelka Motýlků

Markéta KuželováVystudovala Střední pedagogickou školu, obor Učitelství pro mateřské školy, vychovatelství pro školní družiny a mimoškolní zájmové aktivity. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro I. stupeň základní školy. Absolvovala I. a II. cyklus studia Základní umělecké školy, hra na klavír. V souboru prof. Václava Žilky hrála na flétnu. Během studia i po něm působila jako vychovatelka v rodině a v mateřském centru. Od roku 2011 neúnavně pracuje jako učitelka mateřské školy Parentes Praha. Má ráda hudbu a tanec, divadlo, sport a cestování.

Pro mě je učitelství krásné a obohacující povolání. Prožívám s dětmi jejich každodenní radosti i starosti.

Karolína Kvasničková

Hlavní učitelka Koníků

Vystudovala střední odbornou školu sociální v Jihlavě a pokračovala ročním pomaturitním studiem angličtiny, při kterém pracovala jako pečovatelka v jeslích. Tam zjistila, že práce s dětmi je to, čemu by se chtěla i nadále věnovat. Dva roky vedla děti v malé soukromé školce. V současnosti kromě dálkově studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na pedagogické škole v Berouně. Ve volném čase se věnuje hudbě, tanci, vzdušné akrobacii a různým kreativním činnostem. 

Děti vnímají svět jinýma očima než my dospělí, a proto společné trávení času, při kterém nás alespoň na chvíli vtáhnou do „jejich“ světa, je velmi obohacující. A to je pro mě na povolání učitelky ve školce krásné, že nejen já děti něco učím a k něčemu je vedu, ale i já se mohu učit od nich.

Mgr. Natálie Kříhová

Učitelka asistentka

Natálie KříhováVystudovala gymnázium a poté absolvovala bakalářský program Ergoterapie na I. lékařské fakultě, následně navazující magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského. Již v rámci studia začala pracovat pro neziskovou organizaci Asistence, o.p.s. Sociální práce s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením. Vedení týmu, lektorování atd. se stalo na dlouhá léta nedílnou součástí jejího života. Svůj volný čas věnuje převážně svým třem dětem, se kterými společně ráda cestuje, sportuje, chodí do přírody. Nejhezčí chvilky si však užívá v rodinném kruhu u táboráku.

Dělá mi radost pozorovat děti, jak se vyvíjejí, jaké pokroky dělají a jak jsou ve školce šťastné.

Luboslava Stiebitzová

Koordinátorka tutoriálního systému

Jana Sommerová

Hospodářka
Jana Sommerová, hospodářka školky