5 pilířů našich škol

Hlavní zásady projektu našich škol:

1. Úzká spolupráce rodiny a školy

Rodiče jsou klíčem k pochopení osobnosti dítěte a náš vzdělávací projekt nemůže fungovat bez jejich aktivní účasti. Školka pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Vliv školky na děti je sice velký, ale nikdy nezasahuje do hloubky, šíře ani kontinuity výchovy a vzdělávání jako v rodině. Spolupráce rodičů a školky vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí.

2. Rozvoj všech stránek osobnosti dítěte a důraz na formování jeho charakteru

Chceme, aby z dětí vyrostly vyrovnané, svobodné a zodpovědné lidské bytosti. Vedeme děti k tomu, aby se rozhodovaly samostatně, jednaly svobodně, poctivě plnily své povinnosti, a byly dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy. Cílem naší výchovy je vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Nestačí jen znát morální kritéria, je třeba podle nich též jednat. Snažíme se, aby děti měly jasné názory, dobré chování a sociální cítění.

3. Individuální přístup a tutoriální systém

Pomocí schůzek rodičů s tutorem společně pracujeme na sladění výchovy doma a ve školce. Od rodičů získáváme potřebné informace o silných a slabých stránkách dítěte a poskytujeme jim naopak zpětnou vazbu, jak si vede dítěte v kolektivu. Sdílení informací nám pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří.

4. Oddělené vzdělávání (platí pouze pro základní školu)

Dětem chceme umožnit rozvíjet svá nadání bez zbytečného sociálního tlaku na genderovou stereotypizaci. Více se dozvíte zde:

Oddělené vzdělávání

5. Duchovní přesah

Mateřská škola Lipka byla založena rodiči převážně římsko-katolického vyznání. Prostor pro duchovní rozvoj je v projektu považován za nezanedbatelnou dimenzi života. Ve školce se mohou děti společně pomodlit, dochází tam pravidelně také katolický kněz. Účast na náboženských úkonech je zcela dobrovolná a respektuje svobodu názoru. Naše školy nejsou církevní, jsou otevřené pro rodiče a děti všech vyznání.

 

5 pilířů

  1. úloha rodiny
  2. výchova ke cnostem a odpovědnosti
  3. tutoriální systém
  4. oddělené vzdělávání
  5. duchovní přesah

Děti

Děti Tvoření