Ze života školky

Nadcházející události

6. 6. 2019

Zahradní slavnost ve školce

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na zahradní slavnost k ukončení školního roku, která se bude konat ve čtvrtek 6. června od 16:30 na zahradě naší mateřské školky. Rodiče jako tradičně prosíme o přinesení občerstvení na společný raut. Nenakrájené suroviny prosíme přinést již ráno, abychom měli dostatek času a prostoru k jejich naservírování.

Více...
24. 5. 2019

Výlet na Pražský hrad

V pátek 24. května 2019 půjdeme s dětmi na Pražský hrad, kde máme objednanou prohlídku. Ze školky budeme odcházet již v 7:45! Prosíme tedy o včasný příchod. Alternativně je možno dovést děti přímo na Hrad, v tom případě by byl sraz u Kohlovy kašny (1. nádvoří) v 8:45. S sebou jako obvykle batůžek s pitím, případně pláštěnku. Svačina bude zajištěna ze školky.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008.

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.

MŠ

MŠ