Ze života školky

10. 9. 2020

Povinnost nosit roušky

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou ve vnitřních prostorách povinné roušky. Nařízení platí pro celou Českou republiku. Ve školce tedy platí pro dospělé kromě zaměstnanců povinnost nosit roušku. Děti i pedagogové roušku nosit mohou, ale nemusí.

Více...

Nadcházející události

19. 9. 2020

Vernisáž výstavy dětských prací na Malvazinkách

V rámci akce "Zažít město jinak" se v sobotu 19. září 2020 od 14:00 uskuteční vernisáž obrázků dětí z několika školek na Malvazinkách před místním supermarketem Albert. Poté se mohou přítomné děti účastnit i výtvarného workshopu. Jste všichni srdečně zváni!

Více...
30. 9. 2020

Úvodní diagnostika k logopedickému kroužku

Úvodní diagnostika k logopedickému kroužku výjimečně neproběhne v úterý dopoledne, ale ve středu 30. 9. 2020. Od října bude pak paní logopedka Veronika Kochová docházet do MŠ v úterý, případně také ve čtvrtek dopoledne.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008.

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.

MŠ

MŠ