Ze života školky

15. 10. 2020

Školka je uzavřena

Naše MŠ je ode dneška z důvodu pozitivně testovaného zaměstnance uzavřena. V karanténě budou po vyhodnocení rizika kromě všech dětí i někteří zaměstnanci. Na rodinné příslušníky dětí se karanténa nevztahuje.

Více...

Nadcházející události

30. 9. 2020

Úvodní diagnostika k logopedickému kroužku

Úvodní diagnostika k logopedickému kroužku výjimečně neproběhne v úterý dopoledne, ale ve středu 30. 9. 2020. Od října bude pak paní logopedka Veronika Kochová docházet do MŠ v úterý, případně také ve čtvrtek dopoledne.

Více...
2. 10. 2020

Divadelní představení

V pátek 2.října 2020 jsme pro děti naplánovali během dopoledne divadelní představení "Kouzelný les" na naší zahradě, za špatného počasí ve vnitřních prostorách. Náklady spojené s představením budou uhrazené z třídního fondu. Zúčastnit se mohou i děti, které jinak v daný den nechodí.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008.

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.

Hospodářka

MŠ

MŠ