Ze života školky

24. 2. 2020

MŠ Parentes získala grant od Nadačního fondu Avast

Naší školce se podařilo získat částku 30.000 Kč na pořízení hudebního vybavení do školky. Stalo se tak díky doporučení jednoho z rodičů našich dětí, který ve společnosti Avast pracuje a jako zaměstnanec může v rámci programu „Spolu se zaměstnanci“ navrhnout neziskovou organizaci, jejíž činnost může být podpořena. Nadační fond společnosti Avast náš projekt zlepšení hudebního vybavení školky vybral, za což mu vřele děkujeme.

Více...

Nadcházející události

19. 3. 2020

Noc s Andersenem

Oslavíme březen jako měsíc knihy. Ve čtvrtek 19. března 2020 půjde celá školka šla na dopolední program do knihovny. Děti ze třídy Koníků pak ten den ve školce zůstávají i přes noc a v pátek by pokračovaly běžně ve školním programu.

Více...
4. 3. 2020

Testování předškolní zralosti

Ve středu 4. března 2020 se uskuteční v naší školce pro předškoláky Test předškolní zralosti. Do školky přijde psycholožka z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, která bude děti při práci sledovat. Následně s ní pak můžete její postřehy k vašemu dítěti v 15 minutových intervalech konzultovat.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008.

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.

 

Den otevřených dveří

MŠ

MŠ