Ze života školky

Nadcházející události

25. 6. 2019

Výlet na Dětský ostrov

V úterý 25. června 2019 půjdeme s dětmi během dopoledne na Dětský ostrov. Návrat je plánován standardně na oběd. Dětem nezapomeňte do batůžku přidat lahev s pitím.

Více...
21. 6. 2019

Přespávání Koníků ve školce

V pátek 21. června 2019 budou Koníci přespávat ve školce. Děti mohou zůstat ve školce rovnou v návaznosti na náš provoz nebo je přiveďte do 17:30. Nezapomeňte je vybavit spacákem, karimatkou, pyžamkem a něčím dobrým na snídani. V sobotu si pak děti přijďte vyzvednout do 9:00.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008.

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.

MŠ

MŠ