Ze života školky

28. 6. 2018

Rozloučili jsme se s předškoláky

Jako každý rok jsme se i letos slavnostně rozloučili s Koníky, kteří půjdou po prázdninách do 1. třídy. Přejeme našim milým předškoláčkům, ať je škola baví a ať se nikdy nepřestanete radovat ze života a z maličkostí.

Více...

Nadcházející události

12. 10. 2018

Výlet na Dětský ostrov

V pátek 12. října vyrazíme na nově zrekonstruovaný Dětský ostrov na Praze 5. Prosím dejte dětem s sebou baťůžek s pitím. Vyrazíme kolem 9:00. Svačinu budou mít děti připravenou, na oběd již budeme zpět v budově.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008.

Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.