Základní škola Parentes Praha

Sobotní dopoledne na dopravním hřišti