Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

19. 9. 2017

Přihlaste se na Logickou olympiádu 2017!

Až do 30. září se mohou děti zaregistrovat na Logickou olympiádu. Olympiády se mohou zúčastnit všechny děti, nominační kolo soutěže probíhá on-line. Každý se tedy registruje sám a rovnou vyplní on-line vstupní test.

Čtěte více...

Nadcházející události

24.9.2017 16:00

Jak zvládnout výchovu čerstvých školáků

Srdečně zveme rodiče prvňáčků na úvodní nezávazné setkání ke kurzu První písmena, který pro Vás letos organizujeme v naší škole. Kurz přináší dobrou příležitost seznámit se s ostatními rodiči, ale především je zaměřen na specifika vývoje dětí v raném školním věku. První setkání proběhne v neděli 24. 9. a můžete přijít i v případě, že si nejste jisti svou účastí na celém kurzu.

Více...
19.10.2017 15:30

Den otevřených dveří v ZŠ Parentes

Srdečně zveme rodiče a děti na Den otevřených dveří, který se koná v naší škole ve čtvrtek 19. října od 15:30 do 17:30. Nezáleží na tom, zda máte budoucího prvňáčka nebo starší dítě. Kapacita školy ještě není zcela vyčerpána, umožňujeme přestup i během školního roku.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu kroužků. Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče.

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky, alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akciPřirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Pro školní rok 2017/2018 máme 2 volná místa do 1. třídy. Budoucí prvňáčci se musí dostavit k zápisu.  

Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

Děti ZŠ