Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

12. 4. 2018

Otvíráme 2. stupeň, přijímačky do 6. třídy budou v květnu

Ve školním roce 2018/2019 otevře naše škola i 2. stupeň, budeme přijímat děti do 6. třídy. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit škole do 15. května 2018. Přijímací řízení bude dvoukolové, první kolo (písemná část) proběhne 28. května 2018. Přijímat budeme max. 5 dětí.

Více...
29. 1. 2018

A vítězem výtvarné soutěže se stává...

V sobotu 27. ledna 2018 proběhlo v kostele Pražského Jezulátka vyhlášení výsledků tradiční výtvarné soutěže Vánoce očima dětí, které se zúčastnily i děti z naší základní školy. V soutěži se sešlo na 300 obrázků.

Více...
8. 1. 2018

Informace k přijímání dětí do ZŠ Parentes Praha

Den otevřených dveří v roce 2018 se bude konat ve čtvrtek 22. února od 15:30. Představíme vám naši školu, můžete si prohlédnout, kde se děti učí, dostanete prostor pro dotazy či rozhovor s ředitelkou školy. Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019 pak proběhne v pondělí 16. dubna 2018 od 14:00 do 18:00. Co je třeba k přijetí do naší školy?

Více...

Nadcházející události

24. 4. 2018

Workshop pro rodiče: první pomoc u dětí

V úterý 24. dubna 2018 zveme všechny rodiče na workshop První pomoc u dětí, který povede MUDr. Dana Pittlová, lékařka z urgentního příjmu FN Motol. Workshop začíná v 16.00, předpokládaný konec do 18:00. Hlídání dětí bude zajištěno.

Více...
23. 4. 2018

Předškoláci míří do školy

V pondělí 23. dubna 2018 se naši předškoláci z MŠ Lipka podívají do ZŠ Parentes, aby se blíže seznámili s atmosférou 1. třídy, která je v příštím roce čeká.

Více...
20. 4. 2018

Geofyzikální ústav AV ČR: Den země (5. třída)

V pátek 20. dubna navštíví naši páťáci Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Ve spořilovském vědeckém areálu je připraven program pro školy na oslavu Dne země. Děti si budou moci vyzkoušet meteorologická měření, pozorovat slunce dalekohledem, nasimilují si výbuch sopky atp.

Více...
17. 4. 2018

Snídaně maminek VI.

Srdečně opět zveme všechny maminky na společnou snídani v úterý 17. dubna 2018 od 8:30 do 9:30 v jídelně naší školy. S sebou něco k zakousnutí (čaj, káva atp. bude k dispozici). Těšíme se na vás!

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu kroužků. Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče.

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky, alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akciPřirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Spolek Parentes. Všechny projekty spolku jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy spolku používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Budoucí prvňáčci se musí dostavit k zápisu. Do 1. třídy budeme přijímat 15 dětí.

Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

ZŠ Parentes Praha