Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

27. 6. 2016

Jeden den v naší škole

Jak vypadá vyučování v naší škole? Podívejte se na fotografie! Prvňáčky můžete vidět při matematice profesora Hejného, angličtině a výtvarné výchově, druhačky se v prvouce učí o vodě a samy si natírají knihovničku a třeťáci si ve výtvarce vyrábějí pokoj snů a v hudební výchově koncertují.

Čtěte více...

Nadcházející události

1.9.2016 9:00

Zahájení školního roku 2016/2017

Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 9 hodin. Těšíme se na všechny děti i rodiče! Prozatím přejeme krásné léto - bez nehod a zbytečného stresu :-)

Více...
28.6.2016 9:00 - 30.6.2016 9:50

Projektový den, výlet na Vyšehrad a vysvědčení

V úterý 28. června čeká děti projektový den na téma "myšlení v evropských a globálních souvislostech". Ve středu 29. června půjdou děti na výlet na Vyšehrad. Ve čtvrtek 30. června dostanou děti během první vyučovací hodiny vysvědčení.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích. Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání a nadstandardní výuku jazyků. Dětem dává škola prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti ZŠ