Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

25. 5. 2017

Děti darovaly "Skutečné dárky"

Děti z naší základní školy se rozhodly věnovat výtěžek z prodeje vlastních výtvarných výrobku na pomoc lidem v nouzi. Samy vybraly "Skutečné dárky" z nabídky organizace Člověk v tísni, která pomoc distribuuje na potřebná místa.

Čtěte více...

Nadcházející události

29.5.2017 9:00 - 2.6.2017 16:00

Pětidenní výlet školy

Letos se vydáme na pětidenní výlet do Krušných hor. Děti se mohou těšit na spoustu her a zábavy v přírodě.

Více...
31.5.2017 16:00

Setkání budoucích prvňáčků

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na společné setkání, které se uskuteční ve středu 31. května od 16:00. Jedná se o seznámení s paní učitelkou i vzájemné poznání dětí budoucí první třídy. Těšíme se na všechny!

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu kroužků. Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče.

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky, alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akciPřirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Letošní zápis do 1. třídy proběhl ve středu 19. dubna a čtvrtek 20. dubna 2017 od 14:00 do 18:00.

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

Děti ZŠ