Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

30. 6. 2016

Vysvědčení rozdáno a hurá na prázdniny!

Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme příjemně prožité prázdniny plné radostných zážitků. Děkujeme rodinám dětí a příznivcům projektu Parentes za pomoc a podporu našich aktivit, velmi vážíme energie a prostředků, které do projektu vkládáte.

Čtěte více...

Nadcházející události

1.9.2016 9:00

Zahájení školního roku 2016/2017

Nový školní rok zahájíme v naší základní škole ve čtvrtek 1. září 2016 v 9 hodin. Těšíme se na všechny děti i rodiče! Prozatím přejeme krásné léto - bez nehod a zbytečného stresu :-)

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích. Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání a nadstandardní výuku jazyků. Dětem dává škola prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti ZŠ