Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

20. 6. 2016

Setkání prvňáčků

Ve čtvrtek 16. června jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky. Na odpolední schůzce se předškoláčkům a jejich rodičům představila paní učitelka Eliška Šimková.

Čtěte více...

Nadcházející události

24.6.2016 9:00

Kids´ Lab Abrakadabra (1. třída)

V pátek 24. června 2016 půjdou prvňáčci naší základní školy do Národního technického muzea v Praze, kde na ně čeká dvouhodinový interaktivní program v dětské laboratoři. Program je zdarma.

Více...
28.6.2016 16:00

Závěrečné setkání

V úterý 28. června srdečně zveme všechny rodiče i děti na společné závěrečné posezení, a to od 16:00 do 18:00 na terasu k horním tenisovým kurtům, kam chodí děti ve středu na tenis.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích. Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání a nadstandardní výuku jazyků. Dětem dává škola prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti ZŠ