Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

Nadcházející události

28.5.2016 10:00

Sobotní dílnička: šnečci a ulity

V sobotu 28. května proběhne v naší mateřské školce další dílnička - tvořivý workshop pod vedením paní učitelky Verči Teskové a Péti Koukolové pro všechny děti od 3 do 8 let, tentokrát na téma šnečci a ulity. Předchozí rezervace je nutná, maximální kapacita 10 dětí.

Více...
30.5.2016 8:00 - 3.6.2016 17:00

Pětidenní výletní seminář

Od pondělí 30. května do pátku 3. června pojedeme na pětidenní výletní seminář do Rokytnice nad Jizerou, kde děti čeká program pestrých aktivit zaměřených na sebepoznání, zlepšení komunikace, spolupráce či sebedůvěry.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích. Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání a nadstandardní výuku jazyků. Dětem dává škola prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti ZŠ