Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

Nadcházející události

27.4.2017 10:00

Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2017/2018 budou zveřejněny ve čtvrtek 27. dubna 2017. Seznam přijatých dětí pod čísly, která obdržely u zápisu, najdete na našich stránkách a na vývěsce naší školy.

Více...
27.4.2017 17:00

Koncert dětí

Srdečně vás zveme na koncert dětí, který se koná ve čtvrtek 27. dubna od 17:00 hodin v pronajatém sále Církve Adventistů na Malvazinkách (kde proběhla také vánoční besídka). Vstupné 50 Kč. Těšíme se na vás!

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu kroužků. Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče.

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky, alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akciPřirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Občanské sdružení Parentes. Všechny projekty sdružení jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy sdružení používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů sdružení tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Letošní zápis do 1. třídy proběhl ve středu 19. dubna a čtvrtek 20. dubna 2017 od 14:00 do 18:00.

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

Děti ZŠ