Ze života školky

31. 10. 2017

Jak správně jíst: zdravě a hravě

V úterý 31. října absolvovaly děti díky projektu Zdravá 5 zábavný a interaktivní program zaměřený na zdravý životní styl, hlavně na zdravé stravování. V pásmu plném interaktivních praktických úkolů si zahrály všechny děti. Dozvěděly se spoustu důležitých věcí o potravinách a samozřejmě si připravily zdravou a veselou svačinku. Moc děkujeme!

Více...

Nadcházející události

22. 11. 2017

Divadlo Reduta: Svět hraček

V úterý 22. listopadu půjdeme s děti do divadla Reduta na představení Svět hraček s písněmi Svěráka a Uhlíře. Příspěvek 60 Kč na dítě odevzdejte prosím paní učitelce ve spodní třídě. Pohádka začíná v 10:30, obědvat budeme později. Děti vyzvedávejte až v 13:00.

Více...
13. 11. 2017

Kouzelník vystoupí v naší školce

Kouzelník a klaun Roberto vystoupí v naší školce pro děti v pondělí 13. listopadu v 9:00. Čeká nás pestrý a interaktivní program plný kouzel, klaunování, žonglování atp. Malí diváci se mohou aktivně zapojit a stát se kouzelníkovými asistenty.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008. Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy Lipka je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.