Ze života školky

Nadcházející události

20. 6. 2018

Návštěva třeťáků z naší ZŠ

Ve středu 20. června naši školku naštíví žáci 3. třídy naší Základní školy Parentes, kteří si připravili pro děti ze školky různé úkoly.

Více...
14. 6. 2018

Zahradní slavnost ve školce

Srdečně vás zveme na zahradní slavnost ve školce, který se koná ve čtvrtek 14. června od 16:00 na zahradě naší školky. U této příležitosti se zároveň rozloučíme s našimi předškoláky a také s paní učitelkou Kristýnou, která se stěhuje z Prahy. Rodiče prosíme o přinesení občerstvení na společný raut již ráno.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008. Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy Lipka je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.