Ze života školky

31. 10. 2017

Jak správně jíst: zdravě a hravě

V úterý 31. října absolvovaly děti díky projektu Zdravá 5 zábavný a interaktivní program zaměřený na zdravý životní styl, hlavně na zdravé stravování. V pásmu plném interaktivních praktických úkolů si zahrály všechny děti. Dozvěděly se spoustu důležitých věcí o potravinách a samozřejmě si připravily zdravou a veselou svačinku. Moc děkujeme!

Více...

Nadcházející události

25. 4. 2018

Seminář pro rodiče: projekt Parentes

Ve středu 25. dubna pořádáme v prostorách školky od 16.00 hodin pro rodiče seminář na téma "Projekt Parentes aneb hlavním vychovatelem je rodič", kde Vám PhDr. Michal Šabatka shrne základní pilíře naší MŠ Parentes a také představí záměr stavby nových budov ZŠ a MŠ v Jinonicích. Pro naše děti bude připraven doprovodný program, který bude končit zároveň se seminářem.

Více...
23. 4. 2018

Předškoláci míří do školy

V pondělí 23. dubna 2018 se naši předškoláci z MŠ Lipka podívají do ZŠ Parentes, aby se blíže seznámili s atmosférou 1. třídy, která je v příštím roce čeká.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme na Praze 5 již od roku 2008. Individuální přístup ke každému dítěti a rodině je v naší školce samozřejmostí. Koncept Mateřské školy Lipka vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy Lipka je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova.

Zřizovatelem Mateřské školy Lipka je Spolek Parentes. Projekt školky je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů spolku tvoří dary jeho členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je vybíráno školné.